Otharcharr - an bhrí codlata

Otharcharr Léirmhínithe Aisling

  Má fheiceann tú otharcharr i mbrionglóid, ní mór cinntí práinneacha a dhéanamh nó iarracht a dhéanamh fadhb a réiteach ar gach costas.
  D’fhéadfadh géarchéim mhothúchánach nó fadhb nach mór aghaidh a thabhairt uirthi láithreach a bheith mar léiriú ar ghlaoch ar otharcharr.
  téigh go dtí an t-ospidéal in otharcharr - fadhbanna sláinte
  féach ar an otharcharr - tá eagla ort roimh achrann agus athmhuintearas leis an namhaid agus seans go mbeidh ort cabhair a iarraidh air
  glaoch ar otharcharr - mothaíonn tú caillte agus dubhach
  bheith i do thiománaí otharchairr Beidh do chuid iarrachtaí in vain.